IX. Reprezentační ples UJEP

13.3.2016

Videoreport z IX. Reprezentačního plesu UJEP, který se konal v kulturním domě v Ústí nad Labem.